מחלקת רישוי עסקים גובה אגרות שונות. מחיר לתשלום עבור הבקשה לרישיון מתעדכן ע״פ מדד משרד האוצר. התעריף המחייב הוא זה שיחושב במחלקת רישוי עסקים, ביום הפקת החיוב.
שים לב, החישוב ע״פ כל פריט בנפרד, בהתאם לצו רישוי עסקים.

להלן פירוט האגרות בצו:

נושא

תעריף בש"ח לפריט

רישיון עסק קבוע 351 ש"ח 
כפל רישיון 176 ש"ח 

 

ניתן לשלם דרך האתר ב "שירות תשלומים בקליק" - תשלומים שונים