תקציב 2023

ביום רביעי 28.12.22 בישיבת מליאה מס׳ 9 הצביעה מליאת המועצה האזורית בקעת הירדן פה אחד לאישור תקציב המועצה לשנת 2023. התקציב שאושר הינו תקציב המעיד על יציבות הכלכלית של המועצה ועומד על כ - 100 מיליון ש״ח בשנה.


הצמיחה והיציבות הכלכלית של המועצה מאפיינת את הגידול המואץ והפיתוח בכל תחומי המועצה : פיתוח תשתיות, בנית מבני ציבור, השקעה בפיתוח יח״ד ביישובים, פיתוח פעילות בקהילות, צמיחה בחינוך, בתרבות והשקעה בכל תחומי החיים החל מהגיל הרך ועד לגיל השלישי .

דויד אלחייני ראש המועצה: ״אני מודה לחברי המליאה על העבודה המשותפת, למחלקת גזברות במועצה על עבודה מאומצת ולכל מנהלי ועובדי המועצה השותפים במאמץ לשמירה על תקציב יציב לצד פיתוח מואץ בתחומים השונים. לפנינו עוד עבודה רבה ואנו עם הפנים קדימה לשנת 2023