הבחירות לרשויות המקומיות יערכו ביום שלישי 31.10.2023, ט"ז חשון תשפ"ד.

מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים:  עמי חמץ

מזכיר בחירות מטעם המועצה: אושרה יחיא - מנהלת לשכת ראש המועצה

חברי ועדת הבחירות שאושרו במליאיה מס' 4 בתאריך 16.5.2023:
אביגדור ארבל - משואה - יו"ר
ליאורה חסון - נעמה - חברת ועד
אנדריי יהלום - ייט"ב - חבר ועד
אורי וגנר - חמדת - חבר ועד
צבי אבנר - מחולה - חבר ועד