מחלקת החינוך במועצה האזורית בקעת הירדן, שהינה חלק מאגף חינוך וקהילה, אחראית על מערכת החינוך הפורמאלית ועל כלל התלמידים הלומדים במוסדות החינוך הרשמיים מגיל שלוש ועד גיל שמונה עשרה.
עבודתה מבוססת על שיתופי פעולה מלאים עם כל יחידות המועצה וכן עם משרד החינוך, על יחידותיו השונות והמגוונות.
המחלקה פועלת לקידום מערכת החינוך בבקעת הירדן, לשיפור המענים הקיימים, למענים חדשים ושיפור השרות והמנגנונים התפעוליים, לרווחת התושבים, הילדים והצוותים החינוכיים.

תחומי אחריות

גני ילדים: בשיתוף עם גורמי הפיקוח במשרד החינוך, תוך דגש על רישום ושיבוץ הילדים, העסקה וליווי של הסייעות, תחזוקת המבנים ועוד.
בתי ספר יסודיים – גפנים ותמר: בשיתוף עם גורמי הפיקוח במשרד החינוך, תוך דגש על הנחיית חזון ודגשים רשותיים בתחום הפדגוגי ובתחום החברתי, העסקת עובדי המינהלה, תחזוקת מבנים ועוד.
תיכונים – ירדן במעלה אפרים, אולפנת הבקעה בחמרה: בשיתוף עם גורמי הפיקוח במשרד החינוך והעמותות המפעילות, תוך דגש על הנחיית חזון ודגשים רשותיים בתחום הפדגוגי ובתחום החברתי וסיוע לקידום ופיתוח המוסדות.
כפרי נוער ומוסדות פנימייתיים – מחול, נווה שריה וגינות עדן: בשיתוף עם גורמי הפיקוח במשרד החינוך והרווחה והעמותות המפעילות, תוך דגש על סיוע לקידום ופיתוח המוסדות.
חינוך מיוחד: המחלקה אחראית על יישום רפורמת החינוך המיוחד, כולל קיום וועדות זכאות ואיפיון, בשיתוף עם משרד החינוך וכן על שיבוץ הילדים במוסדות מתאימים, בהתאם לרצון ההורים.
הסעות: המחלקה אחראית על יישום נהלי אגף הסעות במשרד החינוך, בנוגע להסעות תלמידי החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, למוסדות החינוך.
שפ"ח: שרות פסיכולוגי חינוכי המעניק ייעוץ מקצועי, ליווי ותמיכה למוסדות החינוך ובאמצעותם להורים ולתלמידים.
ביקור סדיר: מעקב וטיפול במקרים של נשירה סמויה וגלויה, בהתאם לדיווחים ממוסדות החינוך, מההורים ומגורמים נוספים, בהתאם להנחיות האגף לביקור סדיר במשרד החינוך.
ביצוע תוכניות לאומיות שונות במהלך השנה, כגון: קרן קרב, צהרוני מילת, בתי הספר של החופש הגדול וניצנים בחופשות ועוד.

עקרונות מרכזיים בעבודת מחלקת חינוך

  1.  שאיפה למצוינות במוסדות החינוך, בדגש על חינוך ערכי, ציוני ואיכותי ועל חתירה לשיפור מתמיד בהוראה, בפדגוגיה ובהישגים הלימודיים.
  2. מתן מענה הולם ומיטבי לכל ילד מגיל שלוש, בהתאם לצרכיו המיוחדים.
  3. תמיכה ומענה מיטבי למוסדות החינוך בתחומים שונים.
  4. הפעלת צהרונים בגנים ובבתי הספר שיהוו פתרון מיטבי להורים עובדים.
  5. קשר משמעותי ומתמיד עם מוסדות החינוך מחוץ לבקעה שבהם לומדים תלמידנו.
  6. המשך ביסוס מערכות החינוך הקיימות, תוך התאמתם למציאות המשתנה בישובים (בנית גנים חדשים והמשך בינוי והתאמת מבנים לצרכים הגדלים בבתי הספר) ופתיחת מוסדות חדשים, בהתאם לצורך.
  7. הפעלת קווי הסעות למוסדות החינוך, באופן מיטבי.

 

פרטי יצירת קשר

אריאל ניסן
מנהל האגף

לילי גנני
מזכירת האגף, רכזת חינוך מיוחד והסעות

אביטל פישר
רכזת גנים

סיון קיסר
מזכירה, רכזת כח אדם

ירדן קרקליס
רכזת תשלומים, גביה ורישום

הודיה ד'הן
קצינת ביקור סדיר (קב"סית)

אורלי בן יוסף
יועצת גנים , משרד החינוך

רונית פרחי
מתי"א , משרד החינוך

אורית קופרמן
רכזת אשכול גנים, משרד החינוך