חזון המועצה 

קליטה של 15,000 תושבים עד לשנת 2020 באמצעות פיתוח תשתיות וקליטת אוכלוסיה.

בשנת 1980 נוסדה המועצה האזורית בקעת הירדן המשתרעת בשטח שבין המורדות המזרחיים של הרי שומרון במערב ובין נהר הירדן במזרח.
בצפון – גובלת המועצה האזורית בקעת הירדן במועצה האזורית בית שאן.
בדרום – גובלת המועצה האזורית בקעת הירדן בעיר יריחו ובמועצה האזורית מגילות.
במערב – מועצה מקומית מעלה אפרים, מועצה אזורית שומרון ומועצה אזורית מטה בנימין.
שטח שיפוט המועצה 840,000 דונם.
הציר המרכזי– העובר בתחתית הבקעה, כביש מס' 90 ומחבר את היישובים מצומת אלמוג, עוקף יריחו לבית שאן.
הציר השני – דרך כביש אלון ועובר במורדות הרי שומרון.

שמות היישובים בבקעת הירדן:

מושבים

 • ארגמן הוקם בשנת 1968 תנועת בית"ר.
 • בקעות הוקם בשנת 1972 תנועת האיחוד החקלאי.
 • גיתית הוקם בשנת 1974 תנועת בית"ר.
 • חמדת הוקם בשנת 1979 תנועת "אמנה".
 • חמרה הוקם בשנת 1971 תנועת האיחוד החקלאי.
 • יפית הוקם בשנת 1980 תנועת המושבים.
 • מבואות יריחו הוקם בשנת 2001 תנועת "אמנה".
 • מחולה הוקם בשנת 1968 תנועת הפועל המזרחי.
 • מכורה הוקם בשנת 1976 תנועת האיחוד החקלאי.
 • משואה הוקם בשנת 1968 תנועת העובד הציוני.
 • משכיות הוקם בשנת 1982 כהיאחזות נח"ל. 
 • נעמה הוקם בשנת 1982 תנועת המושבים.
 • נתיב הגדוד הוקם בשנת 1975 תנועת המושבים.
 • פצאל הוקם בשנת 1970 תנועת המושבים.
 • רועי הוקם בשנת 1976 תנועת האיחוד החקלאי.
 • רותם הוקם בשנת 1982 כהיאחזות נח"ל.
 • שדמות מחולה הוקם בשנת 1979 תנועת הפועל המזרחי.
 • תומר הוקם בשנת 1976 תנועת המושבים.

קיבוצים

 • גלגל הוקם בשנת 1968.
 • נערן הוקם בשנת 1970.
 • בשמת נערן הוקם בשנת 1999 הרחבה קהילתית בנערן.

מושב שיתופי

 • ייט"ב הוקם בשנת 1977 (ב – 95' הפך מקיבוץ).

שמות היישובים גזורים ברובם מן העבר ההיסטורי של האזור ולזכרם של מפקדים שנפלו בבקעת הירדן.
רוב רובם של התושבים הינם חקלאים המתפרנסים מחקלאות מודרנית המיועדת לייצוא, שיעור הייצוא 66%, הינו השיעור הגבוה ביותר בארץ.

חקלאי הבקעה עברו בשנים האחרונות תהליך התמקצעות תוך הגדלת חלקות והשבחתן על חשבון פיזור בענפים שונים.
בזכות התנהלות פיננסית ארגונית ואחראית, המועצה שומרת על תקציב מאוזן מזה 6 שנים ומגדילה באופן עקבי וריאלי את היקף השירותים ופיתוח התשתיות לתושבים ולישובים.
מחלקות המועצה פועלות בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ותכנון מדוקדק והיא כוללת:
סקירת פעילות כללית של כל מחלקה ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות כולל לוחות זמנים.
בשמירה על ויסות מתמיד וקבוע בין זרם ההכנסות של המועצה לבין הוצאותיה, על מנת לאפשר למחלקות המועצה להוציא אל הפועל את תוכנית הפעילות השנתית כפי שאושרה בתקציב המועצה.
למועצה מערכת חינוך פורמלית ובלתי פורמלית ובה עשרות מוסדות חינוך מגיל פעוטים, גן, 2 בתי ספר יסודיים ותיכון אזורי במעלה אפרים.
בנוסף המתנ"ס מקיים מערך חיי תרבות, חוגים, ופעילויות ספורט לכל הגילאים
המועצה רואה חשיבות רבה בניהול חיי קהילה פעילים התואמים לרוח פיתוח ההתישבות, מזה שנתיים נערך תהליך ליווי קהילתי ביישובי הבקעה במטרה להתאים ציפיות בין קליטה מואצת
לתשתיות פיזיות תואמות בכל יישוב ויישוב. 
נבנו מוסדות חינוך חדשים: בי"ס ממ"ד תמר, אולפנת בנות בחמרה, מבנה נוער לשלוחה הצפונית בשדמות מחולה, מבנה מתנ"ס חדש גדול ומרווח של 2500 מ"ר.
נפתחו מבני גני ילדים חדשים, פעוטונים ומעונות יום.
רכזי הקהילה ביישובים, יחד עם מרכזי המשק מנהלים את היישובים בשמירה על הצביון החקלאי יחד עם פיתוח חיי קהילה המתאימים לכל שכבות גילאי האוכלוסיה.
בנין בית המועצה ממוקם על כביש 90 בין משואה ליפית ומשמש כמרכז חינוכי, קהילתי ובטחוני, כאשר כל המוסדות ממוקמים יחדיו:
בנין המועצה, 2 בתי ספר יסודי, מתנ"ס אזורי, וקרית ביטחון הכוללת מוקד אזורי, תחנת כיבוי אש, תחנת מד"א ונקודת שיטור קהילתי.