ייעוד:

באחריות ארכיון המועצה לתעד ולשמר את קורות המועצה ופעילותה, מיום הקמתה ואילך. הארכיון מתפקד כארכיון רשותי וכארכיון היסטורי.

מטרות:

  • טיפול ברשומות מחלקות המועצה: איסופן, שמירתן והנגשתן לציבור בכפוף לחוק הארכיונים ובהתאם לתקנות חופש המידע.
  • תיעוד המועצה, פועלה ופעילותה באמצעות חומר ניירי דיגיטלי ופיזי.
  • טיפול ושמירת החומר המתעד והנגשתו לשימוש הקהל הרחב.
  • מתן שירות לעובדי ולתושבי המועצה ולקהל הרחב.
  • איסוף חומרים להעשרת אוספי הארכיון.
  • ליווי הקמת והדרכת ארכיונים יישוביים ברחבי המועצה.


הארכיון מעוניין להרחיב את אוספיו. אם יש ברשותכם חומר מתעד שברצונכם להפקיד בארכיון המועצה, נשמח לראותו ולבדוק את התאמתו לארכיון המועצה.
נא צרו קשר 0548088054

פרטי יצירת קשר

אורית גפני
מנהלת ארכיון ואחראית רשומות המועצה

מתנדבים ומלגאי המועצה
מתנדבים ומלגאי המועצה