תחת מחלקה זאת ישנן שתי מחלקות נוספות : מוניציפאלי ומחלקת תחזוקה/ תברואה.

עבודות שוטפות מחלקת תחזוקה ותברואה

 • אחזקת מגרש כדורגל תומר
 • אחזקת מבנה המועצה
 • אחזקת מגורי קשתות נעמה
 • אחזקה שוטפת גני ילדים
 • שיפוצי קיץ גנים
 • חיסוני בעלי חיים בישובים, נקיטת אמצעים נגד בעלי חיים משוטטים לכידת כלבים  משוטטים, כלבים/חתולים להסגר וטיפול בהם.
 • הדברת יתושים וזבובים + טפול מונע
 • עבודה מול המתנ"ס בהקמת אירועים
 • דגימות מים בישובים

עבודות שוטפות מחלקת הנדסה / רישוי עסק/ מוניציפלי

 • הגשת בקשות למשרד השיכון/ תחבורה / פנים עבור תשלום לפרויקטים ח-ן חלקיים / סופיים.
 • הוראות תשלום לקבלנים/מפקחים ע"פ קבלת כספים ממשרדי הממשלה השונים לפי פרויקטים.
 • הכנת דרישות תשלום לחברת ת.מ.מ. אמניר עבור הטמנה באתר טובלן
 • בקשות לתקצוב פרויקטים משרד השיכון, הכנת בקשות הפעלה, הכנת מכרזים, סיורי קבלנים, פתיחת מכרז החלטה על קבלן זוכה, טיפול מול הקבלן הזוכה ופיקוח, בקשה לפתיחת תב"ר, יציאה לעבודה.

פרטי יצירת קשר

חגי יהודה
מנהל המחלקה

גלית סלע
מנהלת מח' תחזוקה

שירלי עבאדי
מזכירת המחלקה ואישורי פועלים

לילך תנעמי
מזכירה לוגיסטית

אילן משה
עובד תחזוקה

בני גפני
עובד תחזוקה

חנן בן מויאל
עובד תחזוקה

יפתח סלומי
עובד תחזוקה

ד"ר פביאן טרומפר
וטרינר