שם החבר

יישוב

תפקיד

דויד אלחייני

יו"ר

ראש המועצה

בני צדוק

גלגל

סגן ראש המועצה ומ"מ

ברק וייס

נערן

סגן ראש המועצה

ארית לנדסמן

גיתית

חבר מליאה

רינת ארנריך

מחולה

חבר מליאה

תמסית סלומון

בקעות

חבר מליאה

בן פינץ

תומר

חבר מליאה

ניר דרור

מכורה

חבר מליאה

שמוליק בן שאול

פצאל

חבר מליאה