תחומי פעילות:

 1. עידוד וסיוע בפיתוח ענפי חקלאות חדשים ובשיפור ענפים קיימים.
 2. ייצוג האינטרסים של חקלאי הבקעה בכל משרדי הממשלה ובכל המוסדות החקלאיים.
 3. קשר שוטף עם מינהלת ההשקעות של משרד החקלאות.
 4. טיפול פרטני שוטף ברמת החקלאי הבודד ועם האגודות.
 5. ריכוז ועדת הקרקעות.
 6. ניקוז.
 7. דרכים חקלאיות. אחריות על מעבדת שרות שדה.
 8. הכשרות קרקע
 9. אחריות על מעבדת שרות שדה.
 10. קשר שוטף עם מערכת המו"פ האזורי .
 11.  קשר שוטף ויזום פעילות משותפות עם מדריכי שה"מ של משרד החקלאות.
 12. נציג האזורי בשולחן תמר ארצי, בשולחן גפן ארצי, בוועדה החקלאית של מרכז המועצות האזוריות ובארגון מגדלי ירקות, במועצת ארגון מגדלי פירות , בהנהלת המו"פ.

פרטי יצירת קשר

נועם וייסלר שני
יו"ר הוועדה

שירלי עבאדי
אישורי עבודה