ועדות המועצה

ממונים מטעם המועצה

ממונה על חופש המידע - אושרה יחיא - מנהלת לשכה
ממונה על הטרדה מינית - ניקול זר אביב - מנהלת שרותי רווחה
ממונה על מעמד האישה - קשת גרינברג - מתנ"ס
מנהלת ארנונה - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
ממונה נגישות - ליטל גרוס - מחלקת הנדסה
ממונה אנשים עם מוגבלויות - יונה בצלאל - עו"ס
ממונה מידע פלילי - ורד מרדכי - מנהלת ההון האנושי במועצה
ממונים ועדת תמרור - רון דהן - מהנדס המועצה וחגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע
ממונה אנרגיה - הילה כפיר - מנהלת רישוי עסקים

ועדת כספים

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
רונן פסטרנק - מנהל ארנונה וגביה
קלאודיה פואנטס - מנהלת חשבונות ראשית

ועדה לבחינת עובדים

יו"ר  - דויד אלחייני - ראש המועצה
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
שולמית קמינסקי, גדי כץ , סימה שני, רבקה עוזרי, אביגדור ארבל - נציגי ציבור
ממונה על המחוז - נציג משרד הפנים
עו"ד ליאת בראשי - נציג ההסתדרות
בהתאם למינוי - נציג מחלקה רלוונטית במועצה             

ועדת רכש

יו"ר – חגי יהודה - מנהל שפ"ע
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
נועם וייסלר - מנהל חקלאות

 

מועצת המים

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
נועם וייסלר - מנהל וועדה חקלאית
בן פינץ - נציג החקלאים, חבר מליאה

ועדות חובה

הנהלת המועצה

                              

תפקיד        שם החבר             יישוב
ראש המועצה            דויד אלחייני  יו"ר
סגן ראש המועצה ומ"מ בני צדוק        גלגל
סגן ראש המועצה   ברק וייס    נערן
חבר מליאה    ארית לנדסמן  גיתית
חבר מליאה  רינת ארנריך מחולה
חבר מליאה  תמסית סלומון בקעות
חבר מליאה  בן פינץ תומר
חבר מליאה  ניר דרור         מכורה
חבר מליאה  שמוליק בן שאול  פצאל

ועדת תכנון ובניה

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
סגן ראש המועצה ומ"מ - בני צדוק -  גלגל
סגן ראש המועצה - ברק וייס - נערן

חברי מליאה - 

ארית לנדסמן - גיתית
רינת ארנריך - מחולה
סלומון תמסית - בקעות
שמעון כרמיאל - ייט"ב
בן פינץ - תומר
מימי אדר - נתיב הגדוד
ניר דרור - מכורה
 שמוליק בן שאול - פצאל
מלי חייקין - חמדת
גבי אסולין - חמרה
שלומי בן חמו - יפית
יוני מייבסקי - משכיות
 ינון רוזנבלום - נעמה
אליקו מנדלבאום - רועי
משב נא אור- רותם
עמיחי רובין - שדמות מחולה
משקיף - אליהו עטיה - מבואות יריחו

ועדת הנחות בארנונה

יו"ר – אורית ארציאלי מזכיר/גזבר

חברים: 

עו"ד דורית ירחי – יועמ"ש המועצה
ניקול זר אביב – מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים
רונן פסטרנק – מנהל מחלקת גביה

חברי מליאה:

אליקו מנדלבאום - רועי
בן פינץ - תומר 

ועדת מכרזים

יו"ר – חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע

חברי מליאה:

בני צדוק - גלגל
תמסית סלומון - בקעות
בן פינץ- תומר 

ועדת ביקורת

יו"ר – ציון שטרית – מבקר המועצה

חברי מליאה:

תמסית סלומון - בקעות
שלומי בן חמו - יפית
אליקו מנדלבאום - רועי

ועדת מל"ח - משק לשעת חירום

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה
מרכזת הועדה -  אורית ארציאלי -  מזכיר/גזבר
ממונה בטחון: הדס צור גוזלן - קב"ט המועצה
חברים - מנהלי המחלקות

 

ועדת תמיכות

יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר

חברים:

אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך
עו"ד דורית ירחי - יועמ"ש המועצה

ועדת הנצחה

יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר

חברים:

ניקול זר אביב - מנהלת המחלקת לשרותים חברתיים
אושרה יחיא - מנהלת לשכת ראש המועצה
חוי אייל - מנהלת המתנ"ס
אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך

נציגי ציבור:

ליאורה חסון - נעמה
ראובן גפני - שדמות מחולה

 

ועדת חקלאות

יו"ר - נועם וייסלר - מנהל חקלאות

חברי מליאה:

שמוליק בן שאול - פצאל                   
אליקו מנדלבאום - רועי

ועדה למאבק באלימות , סמים ואלכוהול

יו"ר - ברק וייס - חבר מליאה

חברים:

אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך
ניקול זר אביב - מנהלת המחלקה לשרותים חברתיים
חוי אייל - מנהלת המתנ"ס

 

ועדת ערר בארנונה

יו"ר -מועצה - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר

נציגי ציבור:

יוסי קירשברג - תומר
ברוך טסלר - מחולה

ועדת איכות הסביבה

יו"ר – ברק וייס - חבר מליאה

חברים:

חגי יהודה - מנהל מחלקת שפ"ע
נועם וייסלר - מנהל חקלאות

חברי מליאה: 

שלומי בן חמו - יפית
גבי אסולין - חמרה
בן פינץ - תומר 

ועדת בטחון

יו"ר – הדס צור גוזלן– קב"ט המועצה
חברי מליאה –ינון רוזנבלום - נעמה

רבש"צים:

עודד שבת - חמדת
אופיר מדהלה -  חמרה
שמעון כרמיאל - ייט"ב 

וועדות רשות

ועדת צמיחה דמוגרפית

יו"ר - גבי אסולין - חמרה

חברים:

שרון דיירי - צמיחה דמוגרפית
נורית מניס - מתנ"ס
חבר מליאה - ניר דרור - מכורה

ועדת תיירות

יו"ר - גילה לוי - מנהלת מט"י

חברי מליאה -

 מלי חייקין - חמדת
שלומי בן חמו - יפית
משה נא-אור - רותם                       
משקיף מליאה - אליהו עטיה - מבואות יריחו

ועדת תיירות

יו"ר - גילה לוי - מנהלת מט"י

חברי מליאה:

מלי חייקין - חמדת
שלומי בן חמו - יפית
משה נא-אור - רותם                       
משקיף מליאה - אליהו עטיה - מבואות יריחו

ועדת בטיחות בדרכים

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה

חברים:

אריאל ניסן - מנהל חינוך
הלל רובינשטיין - מהנדס
חגי יהודה - מנהל שפ"ע

ועדת מלגות סטודנטים

יו"ר - אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר
חברה - נורית מניס - מתנ"ס

חברי מליאה:

ניר דרור - מכורה
גבי אסולין - חמרה

ועדת חינוך

יו"ר - ארית לנדסמן - גיתית 
חבר - אריאל ניסן - מנהל מחלקת חינוך

חברי מליאה:

עמיחי רובין - שדמות מחולה
ניר דרור - מכורה
משה נא-אור - רותם

חברות בת

החברה הכלכלית ערבות הירדן

יו"ר - דויד אלחייני - ראש המועצה

חברי דירקטוריון:

אורית ארציאלי- מזכיר/גזבר
נועם וייסלר - מנהל חקלאות
חברי מליאה: עמיחי רובין - שדמות מחולה
נציג ציבור: אוהד דיירי - פצאל

החברה לפיתוח אתר הטבילה (חברה משותפת עם מגילות ים המלח)

יו"ר - דויד אלחייני - ראש מועצה - בקעת הירדן
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר - בקעת הירדן
נציג ציבור - יוסי עמר
יו"ר - אריה כהן - ראש המועצה - מגילות
דויד בלאו - מזכיר/גזבר - מגילות
נציג ציבור - יעל מאור - מגילות

מתנ"ס בקעת הירדן

יו"ר - בני צדוק - גלגל

חברה - חוי אייל - מנהלת המתנ"ס

דירקטורים:

אריאל ניסן - מנהל חינוך
אורית ארציאלי - מזכיר/גזבר

נציגי ציבור:

יוסי עמר - ממונה ראש רשות
מלי סלומי
הילה עטיה
מירב אלוש
יואל טוביאנה
נציגי מתנסים -  אתי יריב
יאירה אפרתי ויזנטל