תפקיד מזכיר ברשות המקומית מהווה גורם מפתח לעמידת הרשות באתגרים שהרשויות עומדות בפניהם, בקידום רשות מקומית למימוש חזון ויעדי ראש המועצה והמליאה ולשביעות רצון התושבים.

תפקיד מזכיר המועצה מורכב מתחומי אחריות שונים המחויבים לעמוד במנהל תקין ובביקורת משרד הפנים:

אחריות לניהול ציבורי תקין על פי הנחיות משרד הפנים.
להתנהלות השוטפת של המועצה בהפעלת מנגנון המועצה, הוועדות והיחידות השונות וכן בנושאי רישום מסמכים, פרוטוקולים, הזמנות לישיבות ושמירת רשומות ומסמכים.

פיקוח ואחריות למשאבי אנוש וניהול כ"א ולדאגה לרווחת העובד בארגון.
מאז שנת 2010 יוצאים עובדי המועצה לימי השתלמות לרווחת העובד מדי שנה.
נערכת עבודה משותפת עם וועד עובדים לגבי נוהלי עבודה, יצירת אירועים משותפים וכו'.

פרטי יצירת קשר

אורית ארציאלי
מזכיר המועצה