מחלקת הגביה אחראית על גביית מסים ותשלומים המוטלים, ע"פ חוק, על פעילויות שונות המתקיימות במרחב המועצה:

 •  ארנונה - קביעת השומה, מתן הנחות לזכאים, גביה ואכיפה.
 •  חוקי עזר - אגרות והיטלים, קביעת השומה, גביה ואכיפה.
 •  תשלומים שונים - גביה (פינוי פסולת לאתר טובלן).
  •  קביעת סוג השימוש

  •  קביעת שומה

  •  הפקת החיובים

  •  בדיקת זכאות והענקת פטור לנכס ריק

  •  קבלת בקשות להנחה והעברתן להמשך טיפול

  •  איתור זכאים להנחות אוטומטיות

  •  מימוש ההנחות בחשבון המשלם, על פי הזכאות

  •  מתן אישורים על תשלום ארנונה

  •  קבלה וטיפול בהשגה על גובה חיוב הארנונה

  •  טיפול בהחלפת בעלות בנכס

  •  קבלת קהל , וברור בכל נושא הארנונה

  • ביצוע מדידות ועדכוני גודל וסיווגם

  • מעקב וביצוע גודל נכסים בהתאם להיתרי בניה שמועברים ממחלקת הנדסה

את הארנונה ניתן לשלם באמצעים הבאים:

 1. בגביה מרוכזת ע"י הישוב (בתשלום חודשי)
 2. בקופת המועצה במזומן או בהמחאה בשעות הקבלה בלבד.
 3. בשוברים בבנק הדואר
 4. תשלום בצורה מקוונת

פרטי יצירת קשר

רונן פסטרנק
מנהל המחלקה

ענת כספי
הנהלת חשבונות וגביה