המחלקה ממונה על מערך הביטוח של המועצה האזורית והחברה הכלכלית, בביטוחי רכוש וחבויות, ביטוחי רכבי המועצה והחב' הכלכלית וביטוחי תאונות אישיות לתלמידים.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

חוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם, חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.
ביטוח תאונות אישיות תלמידים, מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה ) למעט חריגים).
הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
תלמיד הלומד מחוץ לבקעה, מבוטח באמצעות המוסד החינוכי בו הוא לומד.
ילדי בקעת הירדן הלומדים בביה"ס "ירדן" , מבוטחים באמצעות מועצה מקומית מעלה-אפרים היות וביה"ס נמצא בתחום השיפוט שלה.

מידע להורים

 

פרטי יצירת קשר

אביטל לנקרי
ממונה על הבטוח