הקב"סית פועלת מתוקף חוק חינוך חובה, המחייב לימודים במוסד חינוכי מוכר מגיל 3 (גן) ועד סוף כיתה י"ב. החוק מחייב את ההורים, לגבי ילדיהם.

תפקידה המרכזי של הקב"סית הוא מניעת נשירה של ילדים ונוער וטיפול בילדים ונוער שנשרו ממערכת החינוך.

הקב"סית עוסקת בעיקר בפעולות הבאות:

  • איתור ילדים שהוריהם לא רשמו אותם למוסד חינוכי מוכר.
  • איתור מוקדם של תלמידים הנמצאים בסכנת נשירה מהמוסד החינוכי בו הם לומדים ויצירת תוכנית מניעה, בתיאום עם המוסד החינוכי.
  • איתור וטיפול בילדים ונוער מנותקים.
  • סיוע לתלמידים נושרים במציאת מסגרת לימודית מתאימה.
  • טיפול ומעקב אחר ילדים הנמצאים בחינוך ביתי, באישור משרד החינוך.

הקב"סית פועלת בשיתוף פעולה עם מנהלי המוסדות החינוכיים והגורמים הטיפוליים ברשות ומקבלת ליווי מקצועי מהפיקוח על הביקור הסדיר במשרד החינוך

פרטי יצירת קשר

הודיה דהן
קב"סית