מ"ס

שם הגן

יישוב

טלפון

1

מבואות יריחו - לבונה

מבואות יריחו

02-3732100

2

מבואות יריחו - ראשית

מבואות יריחו

02-3730016

3

גפן

קיבוץ גלגל

02-9945525

4

צאלון

נתיב הגדוד

02-6537469

5 אלה נתיב הגדוד 02-6631841

6

עפרוני

תומר

02-9942153

7

 דרור

פצאל

02-9942561

8

זמיר

פצאל

02-9943639

9

אשכול

גיתית

02-5869149

10

זמורה

גיתית

02-9400142

11

מכורה

מכורה

02-9968697

12

צבעוני

רועי 

02-9942531 

13

 כפיר משואה 02-9942531

14

רימון

חמדת

02-9943380

15 דובדבן חמדת 02-6339787

16

דקל

משכיות

04-8452192

17

שקד

משכיות

04-7740556+

18

רותם

רותם

04-6480935

19

תאנה

מחולה

04-6586078

20

תמר

מחולה

04-6584164

21

זית

שדמות מחולה

04-6099739

22

ניצן

שדמות מחולה

04-6099613

23

שחר

 גדי

 

24 קשת  גדי  

25

עופרים

בתרונות

02-5640751

26 נעמה נעמה 02-5661304