אגף חינוך וקהילה מלווה את צוותי החינוך ואת ההורים, בכל שאלה או בירור הנוגעים לתחום החינוך המיוחד: זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, שיבוץ במוסדות, הנגשות שונות, הסעות, סיוע בכח אדם וכדו',
משלב הגנים ועד לסיום התיכון.
תחום החינוך המיוחד מנוהל, בהתאם לחוק שנחקק בנושא, על ידי משרד החינוך ובשיתוף הרשות המקומית.
חוברת מידע בנושא נמצאת באתר וכן קישור לפורטל ההורים של משרד החינוך, בו נמצא כל המידע הנדרש.
וועדות זכאות ואיפיון, המנוהלות על ידי יו"ר מטעם משרד החינוך, פועלות בחודשים ינואר עד מאי, בהתאם להפניות המגיעות ממוסדות החינוך,
אחרי עבודת הכנה מקצועית של הצוותים המוסדיים ושיח עם ההורים ודנות בבקשות של ההורים והמוסדות לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים עבור התלמידים.
חשוב להדגיש שתהליכים שלא יסתיימו בחודשים הנ"ל, לא יובאו לדיון בוועדה לקראת שנת הלימודים הקרובה ויידחו בשנה.
לבירור לגבי איפיון או זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יפנו ההורים בשלב ראשון לצוות המוסד החינוכי, לגננת, למורה, ליועצת או למנהל.
הצוות יסביר להם על המשך התהליך והבירור, עד לשלב שבו מחליטים להגיש בקשה לועדה, אחרי שבוצע התהליך הנדרש, כולל הערכות, אבחונים וכדו'.
נציין שבדיון לקראת קבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, נבדקת סוגיית ה"מיצוי", ששואלת האם נעשו במוסד כל הצעדים הנדרשים ומוצו כל המשאבים לסייע לתלמיד, לפני הפניה לזכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
צוות המוסד החינוכי מלווה על ידי צוות מקצועי של המתי"א (מרכז תמיכה יישובי אזורי), הגוף המלווה ומסייע למערכת החינוך, מטעם משרד החינוך, בתחומי החינוך המיוחד,
וכן על ידי פסיכולוגית מטעם הרשות וגורמי פיקוח נוספים (כגון יועצת חינוכית בגנים ועוד).
בנוסף, ניתן לפנות לאריאל ניסן, מנהל אגף חינוך וקהילה וכן ללילי גנני, המרכזת את תחום החינוך המיוחד באגף, בכל שאלה או בקשה (רצוי במייל).

ועדת זכאות ואיפיון -שאלונים להורים ולתלמיד

שירותי חינוך לתלמידים חולים

הזכות לרישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים – לצורך התאמות פיזיות