קרן קרב
 

קרב למעורבות בחינוך הינה תוכנית חינוכית הפועלת לצד תוכניות הלימוד הפורמליות בגנים, במסגרתה ניתנים לימודי העשרה במגוון תחומים. ספורטיגן, פלאי תאטרון, חיות, משחקי ילדות ועוד.  
מטרתה העיקרית של התוכנית היא הרחבת הידע והמיומנויות של הילדים.  


מילת  

תוכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות) הינה תוכנית כלל ארצית של קרן רש"י ומשרד החינוך, שנועדה להאריך את יום הלימודים ולקדם את התלמידים בתחום הלימודי והחברתי.
הצהרונים פועלים בין השעות 14:00-15:45 באמצעות צוותים המועסקים ומלווים ע"י "העמותה לתפנית בחינוך", הזכיין שמפעיל את התוכנית בעשור האחרון.


מרכז העשרה, חדשנות ומוסיקה קהילתי

מרכז העשרה, הממוקם בסמוך למועצה, בו מבקרים ילדי הגנים מספר פעמים בשנה לפעילות חווייתית וחדשנית. במרכז, ניתנים לילדי הגנים פעילויות העשרה בתחומים שונים, כגון: חדשנות, מוסיקה, קיימות ועוד..  באמצעים מגוונים. מקום זה פועל על מנת להעשיר את ילדי הגנים לחשיבה עצמאית ופיתוח במגוון תחומים.

המרכז הוקם בשיתוף פעולה של המועצה, מחוז ירושלים במשרד החינוך וארגון ytek ומנוהל ע"י בת שבע גנות, בשיתוף עם מתניה ברדח- המורה למוסיקה ובת שירות.

 

Ytek

תוכנית הרובוטיקה- מושתתת על סביבת למידה חווייתית, המבוססת רובוטיקה ותכנות. מחקרים מראים שהוראה בסביבה כזאת, מעלה את המוטיבציה ללמידה ומפתחת חשיבה מתמטית.

תכני תוכנית המח"ר נמצאים בהלימה לתכנית הלימודים במתמטיקה של משרד החינוך וקיים קשר ותיאום בין צוות Ytek לצוות בית הספר.

תוכנית הלימודים שמה לה לדגש לקדם ולפתח את מיומנויות המאה ה-21, לרבות למידה שיתופית, שיתוף פעולה בצוות, טיפוח לומד עצמאי, יצירתי סקרן ויוזם, חשיבה ביקורתית ויכולת לפתרון בעיות.

תוכנית הסייבר- בנויה באופן ספירלי, כך שהתלמידים הצעירים ייחשפו לתכנים בסיסיים ולימודי מבוא כמו הכרת המחשב, פיתוח חשיבה אלגוריתמית, תכנות באמצעות בלוקים (בתוכנות כמו סקראץ' או BlocklyProp) והיכרות עם סכנות ברשת. באופן הדרגתי ובהתאם לגיל, הילדים יעמיקו בנושאים שנלמדו וירחיבו ידע בתחומים נוספים, ייעשה מעבר לשפת תכנות טקסטואלית בשפה אנגלית (כמו Python) וכן היכרות עם עולם הסייבר והגנת הסייבר. בהמשך, התלמידים ייחשפו לתכנים מתקדמים כמו תכנות מונחה עצמים, מתודולוגיות הגנה ותקיפה, צופן וקידוד, מערכות Big Data ובינה מלאכותית.

שתי התוכניות פועלות בבי"ס "תמר" ובבי"ס "גפנים".

 

באים בטוב

תוכנית לאומית להתנדבות אזרחים ותיקים, אשר נועדה לקדם את תרומתם של אזרחים ותיקים לחברה.
התוכנית הינה ביוזמת המשרד לשוויון חברתי ומבוצעת באמצעות החברה למתנ"סים.
במסגרת פרויקט זה, מתנדבות נשים ותיקות מהבקעה בגני הילדים.
הותיקות תורמות לגנים בתחום העשרה, ליווי פרטני, חגים, הפעלות ועוד.