מהנדס המועצה מרכז את הטיפול בנושאים הבאים:

  1. תכנון - התווית המדיניות התכנונית במועצה על פי התכנית האזוית ותכניות הישובים, וכן תכנון, ניהול וקידום תכניות מתאר ותכניות מפורטות לישובים.
  2. אדריכלות - הגשת הצעה לתכנון פרויקטים ציבוריים בתחומי המועצה, וכן בחינה של הצעות כאלה המוגשות למועצה על ידי גודמים חיצוניים.
  3. רישוי ופיקוח - מהנדס המועצה משמש סמכות מקצועית בתחומי רישוי ופיקוח.
  4. פרויקטים - מחלקת ביצוע פרויקטים כפופה למהנדס המועצה, ואחראית על ביצוע תוכניות המועצה בתחומי בינוי, פיתוח תשתיות, החל משלב קדם התכנון ועד לגמר הביצוע.

שעת קבלת קהל - מחלקת רישוי:

בימים א', ד'- בין השעות 9:00-12:00

מענה טלפוני:

ימים ב', ג', ה' בין השעות 13:00 - 09:00

לצערנו לא נוכל לתת שירו טלפוני וקבלת קהל מעבר לשעות אלו, ניתן תמיד לפנות במייל.
תודה מראש,
מחלקת הנדסה 

הודעה על מתן תוקף לתב"ע נעמה 321/4 - נוסח עברית וערבית
תוכנית 300/1 למתן תוקף - נוסח בערבית
תוכנית 300/1 למתן תוקף - נוסח בעברית
הפקדת תוכנית מפורטת מס' 330 - מבואות יריחו
פרסום תוכנית מס' 323 - בתרונות "ברוש הבקעה"
תדריך להגשת בקשה להיתר בניה
טפסים

 

 

 

 

פרטי יצירת קשר

סיון שני
מנהלת לשכת הנדסה

ליטל גרול
רכזת רישוי ו- GIS

אל אביב
מנהל פרויקטים

מירי ביטון
רכזת הועדה לתכנון ובנייה

מוחמד זועבי
אחראי תאום ובקרה