הכשרת קרקע לחקלאות

מועצה אזורית בקעת הירדן באמצעות קק״ל - קרן קימת לישראל החלה בהכשרת קרקע לחקלאות באיזור דרום הבקעה. שלב ראשון שנמצא בביצוע הינו בהיקף של 1200 דונם (!!) בעבור בנים חוזרים של מושב פצאל. שלב שני יבוצע בשנה הבאה בהיקף של 800 דונם נוספים.


1משיך לפתח את החקלאות בבקעת הירדן לרווחת תושבי וחקלאי הבקעה ולמען המשך פיתוח וההתיישבות בבקעה

טרקטור גדול מכין את השטח לחקלאות