שיפור במצלמות האוטובוסים

בשנים האחרונות מצליחה המועצה לגייס תקציבים ממשלתיים מיוחדים בהיקפי שיא, עבור פרויקטים ופעילויות מיוחדות, המגיעים במישרין לתושבים, לתחומי התשתיות, הבטחון, החינוך והרווחה.


כך לדוגמא, לאחרונה הצלחנו לגייס תקציב ייעודי לשיפור מערך המצלמות (פנים וחוץ) באוטובוסים המסיעים תלמידים ובהתקנת לחצני מצוקה לנהגים. התקנת המערכות החלה ותושם בימים הקרובים. נושא זה משמעותי מאוד ויסייע לנו לשמור על בטחון תלמידנו.