מבצע אכיפה והסברה

מבצע הסברה ואכיפה ראשוני בנושא מניעת השלכת פסולת ושריפות חקלאיות בבקעת הירדן המבצע המשותף של איגוד ערים לאיכות סביבה שומרון ולרשות הטבע והגנים התקיים במרחב המושבים בקעות, תומר ופצאל.


במהלך המבצע בוצעו סיורים בשטח במהלכם תועדה  השלכת פסולת ברשות הרבים.

בעקבות המבצע, מתחילה עבודת הסדרה במקביל למבצעי אכיפה נוספים וזאת במקביל למאמץ הסברתי מול מזכירי המושבים והחקלאים.

מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון גלעד בן ארי: " האיגוד בשיתוף המשרד להגנ"ס וחברת תכנון, מבצעים תכנון  לתכנית לטיפול בפסולת חקלאית בכל רחבי הבקעה, וזאת במסגרת "קול קורא" של המשרד להגנ"ס. לאחר סיום התכנון, יבוצעו צעדים ארגוניים לצורך טיפול בחלק מזרמי הפסולת החקלאית. אנו מצפים להוצאתו של קול קורא נוסף במטרה להקים פתרונות לטיפול בזרמי הפסולת אשר להם נדרש סיוע במימון  של המדינה."

קרדיט לצילום- יוסי בן ארי רט"ג

 

טרקטור עם עגלה ליד קרטונים, ניילונים ופסולת חקלאית על האדמה ופועל  ברקע כביש עפר וחממות