פינוי מוקשים

פינוי מוקשים לתוספת שטחים לחקלאות ושדה סולארי אזורי מזה מספר חודשים שהרשות לפינוי מוקשים בראשות שרון חדד בשיתוף מועצה אזורית בקעת הירדן מבצעים עבודות נרחבות בשטחים הצמודים ליישוב נעמה לפינוי מוקשים.


זאת בכדי לשחרר שטחים נוספים לחקלאות וכן לצורך פיתוח שדה סולארי ענק עבור יישובי בקעת הירדן.

העבודות עתידות להסתיים בעוד שלושה חודשים .

בהצלחה לעושים במלאכה וליישובי וחקלאיי בקעת הירדן

שלט גדול עומד ומשרד הבטחון מודע שבמקום הזה מתבצעות עבודות לפינוי מוקשים. השלט עומד על האדמה