ביקור ראש מנהלת התיישבות במשרד הבטחון

הבוקר ביקרו אצלנו יהודה אליהו ראש מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ואנשי לשכתו. הביקור כלל סקירה נרחבת וסיור שטח על תחומי ההתיישבות השונים אצלנו בבקעה. תמונות מוא"ז בקעת הירדן.


אנשי ראש המנהלת ואנשי המועצה יושבים מסביב לשולחן ודנים בנושאים