ביקור ח"כ אדלשטיין

ביום א' 2.7.2023 אירחנו במועצה חבר ותיק ונאמן לבקעה ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון. בביקור ח"כ אדלשטיין צפה בהתיישבות הגדלה ברחבי הבקעה, בחקלאות המתפתחת לצד הקשיים הנלווים, סקירה ביטחונית במוקד המועצה וסיים את הביקור בשיח עם תושבי המועצה.


ח"כ אדלשטיין שומע הסברים מקב"טית במוקד חירום. יושבים מנהל המוקד וחיילת ומסתכלים על המסכים