תחילת שנת הלימודים

אז אחרי שבועות של היערכות ומאמצים רבים, מצד אנשי החינוך, התחזוקה, הבטחון והתקציבים, הגיעה העת לשוב לשגרה הטובה והנעימה, לשנת לימודים חדשה וחגיגית, שנת תשפ"ד.


גם השנה התרחבנו וגדלנו:

פתחנו עוד שני גני ילדים, בייט"ב וגן חינוך מיוחד בנתיב הגדוד, שיפצנו את מבני הגנים הישנים בגלגל ובשדמות מחולה ותוכנית הילה, שנפתחה לפני שנה, עברה למבנה משופץ ויפה.

בתיכון ירדן ילמדו השנה מספר שיא של תלמידים: 307 תלמידים, בגני הילדים ילמדו השנה מספר שיא של ילדים: 607 ילדים ובאולפנא תלמדנה השנה מספר שיא של 250 תלמידות. אליהם יצטרפו 300 ילדי המעונות, 983 תלמידי "גפנים" ו"תמר", 90 תלמידי הישיבה התיכונית הצומחת ו- 130 תלמידי ותלמידות כפרי הנוער. בנוסף, נציין את ארבעת הגרעינרים מ"התנועה החדשה", תנועת הנוער שהכנסנו לבקעה ואת 38 בנות השרות הלאומי שהגיעו במרץ ובמוטיבציה ונאחל גם להם הצלחה.

ברכות לתלמידים, להורים ולצוותים החינוכיים.

נברך את כולנו בשנה טובה, שנה של שלום ובריאות, שנה של התקדמות ושגשוג ושנה של אחדות בעם.

 

חברי גרעין הנוער עומדים עם שלט "בקעת הירדן" בחצר בית הספר