דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
מספר שם הפרוטוקול תאריך קטגוריה סוג קבצים
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2024 מס' 1 תאריך: 09/01/2024 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2024 קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2024 מס' 2 תאריך: 15/04/2024 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2024 קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 9 תאריך: 28/11/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 8 תאריך: 24/10/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 7 תאריך: 19/09/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 6 תאריך: 01/08/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 2 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 1 תאריך: 07/02/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 3 תאריך: 18/04/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 4 תאריך: 16/05/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול ישיבות מליאה - 2023 מס' 5 תאריך: 27/06/2023 קטגוריה: סוג: ישיבות מליאה - 2023 קבצים:
מספר: 9 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 9 תאריך: 28/12/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 8 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 8 תאריך: 17/11/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 7 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 7 תאריך: 20/10/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 6 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 6 תאריך: 07/09/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 5 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 5 תאריך: 10/08/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 4 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 4 תאריך: 22/06/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 3 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 3 תאריך: 17/05/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 2 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 2 תאריך: 03/04/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים:
מספר: 1 שם הפרוטוקול: פרוטוקול סיכום ישיבות מליאה - 2022 מס' 1 תאריך: 15/02/2022 קטגוריה: סוג: סיכום ישיבות מליאה - 2022 קבצים: